Leitende Roverstufe

v.l.n.r. Fokus, Commento, Viff & Langri

Name:  Fokus / Simon Eggimann

Jahrgang:  1993


Name: Commento / Simon Haldemann

Jahrgang:  1995


Name:  Langri / Reto Hofer

Jahrgang:  1990


Name:  Viff / Fabian Gfeller

Jahrgang:  1991